skip to Main Content
slider_overons

BHV (Bedrijfs Hulpverlening)

Ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen kan er altijd iets mis gaan in een bedrijf, waardoor eerste hulp moet worden verleend of een (beginnend) brandje worden geblust.

In ernstige gevallen kan het zelfs zover komen dat de stallen en overige bedrijfsruimten moeten worden ontruimd.
Op paardenhouderij bedrijven met in het bijzonder de maneges, zijn relatief altijd veel bezoekers aanwezig.

Dit betekent voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening dat er een calamiteitenplan aanwezig dient te zijn dat specifiek is afgestemd op de betreffende accommodatie.

 

De paardensport is een sport met een hoog percentage aan letsels, het is belangrijk dat uw medewerkers weten hoe te handelen wanneer er letsel ontstaat door paardrijden of de omgang met paarden.                                   

Wij zorgen voor maatwerk op uw locatie!

Wanneer er geen mogelijkheid is om de training op uw locatie te geven hebben wij een hippische locatie beschikbaar. Het is ook mogelijk dat individuele deelnemers van diverse stallen en maneges een groep vormen en samen de BHV-training volgen.                                          

Direct aanmelden voor een training?

Back To Top